Praktijk Osteopathie

Sinds de oprichting in 2006 specialiseerde de Praktijk voor Osteopathie zich in hoofdzaak naar de osteopatische behandeling van rug-, nek- en gerelateerde klachten alsook naar de behandeling van functionele klachten in het totale lichaams- en bewegingsstelsel (zie klachten en indicaties). In onze osteopatische behandeling gaan we zoveel mogelijk op zoek naar de oorzaak van uw klacht die zich immers vaak niet op de plaats bevindt waar u de problemen of pijn ervaart. We bekijken dus steeds de patiënt in zijn totaliteit en sturen dan ook, indien nodig, op verschillende vlakken bij.

Als professionele osteopaten willen we ook garant staan voor: 1. een onderbouwde osteopatische aanpak gesteund op uiterst grondige kennis van anatomie, (patho)mechanica en (patho)fysiologie en 2. een veilige toepassing van doelgerichte osteopatische manuele technieken ter bevordering van uw gezondheid.

Gelieve als nieuwe patiënt het INTAKEFORMULIER reeds in te vullen voor u op consultatie komt zodat we de nodige informatie hebben en uw bezoek efficiënt kan verlopen.

Naar intakeformulier