Osteopatische behandeling

Eerste consultatie

Bij een eerste consultatie wordt ruime tijd gereserveerd voor een grondige vraagstelling en onderzoek. Meestal volgt hier ook al meteen de eerste behandeling. Deze consultatie duurt ongeveer 40-45 minuten.

Vraagstelling. De osteopaat neemt op de eerste plaats de tijd om naar de patiënt te luisteren. In een gestructureerde ondervraging zal hij trachten een ‘rode draad’ te vinden. Buiten het aanhoren van de klacht zal hij de patiënt ook vragen stellen over zijn gehele gezondheidstoestand en levensgewoontes. Hierdoor plaatst hij het letsel van de patiënt in de totale persoon. Op die manier gaat hij op zoek naar de mogelijke oorzaak, naar de kern van het letsel waarmee de patiënt hem komt opzoeken. Het is dus van groot belang zo goed mogelijk de voorgeschiedenis weer te geven. Hierbij kunnen uitslagen van paraklinische onderzoeken welke de patiënt in zijn bezit heeft (bijvoorbeeld radiografie, scanner, NMR, bloedanalyse, …) ook belangrijke informatie leveren. Het letsel is slechts een signaal waarvan de uiteindelijke oorzaak veel dieper kan liggen. Door de uitgebreide ondervraging ziet men een totaal beeld opduiken van allerlei, misschien kleine, klachten die uiteindelijk gaan resulteren in een letsel op één bepaalde plaats in het lichaam.

Onderzoek. Daarna zal de osteopaat de verwoorde klachten toetsen aan de werkelijk door het uitvoeren van een grondig onderzoek. Dit onderzoek zal meestal starten met een houdingsonderzoek. Verder worden orthopedische, neurologische en eventueel andere aanvullende testen (zoals bloeddruk, ausculatie,…) uitgevoerd. Centraal echter in het osteopatische onderzoek staat het specifieke bewegingsonderzoek waar de bewegingsverliezen in de drie bewegingssystemen (structureel, visceraal en craniaal) worden opgespoord. Grote aandacht naar de beweeglijkheid van de wervelkolom en zijn strukturen omdat deze vaak indicaties geven van klachten op afstand.

Aan de hand van de gegevens uit de anamnese en het onderzoek maakt de osteopaat een inventaris op van de klachten van de patiënt in de drie vermelde bewegingssystemen. Daardoor verkrijgt hij een logische verklaring van het letsel geplaatst in de totaliteit van het individu.

Veiligheid!

Belangrijk is nu dat de osteopaat vaststelt in welke mate de patiënt in aanmerking komt voor een osteopatische behandeling. Immers, enkel functionele tekorten kunnen behandeld worden en geen structurele! Het is van uiterst belang te weten wat men kan, maar soms is het belangrijker te weten wat men niet kan! Daarom zal de osteopaat indien nodig doorverwijzen naar huisarts of specialist voor bijkomend medisch onderzoek. Een goede samenwerking met de arts wordt dan ook te allen tijde nagestreefd.

Een verslag aan de controlerende geneesheer, de huisarts of specialist mag gerust gevraagd worden. Wij maken dan een verslag met de resultaten van de vraagstelling, onderzoeken, bevindingen, de vooropgestelde behandeling en verwachtingen.

Komt de patiënt in aanmerking voor behandeling dan zal de osteopaat bij middel van manipulaties en zachte weke-delen-technieken deze bewegingsbeperkingen herstellen. Dit herstel zal ook een soort ‘zelfgenezing’ op gang brengen doordat alles weer in zijn juiste verhouding komt ten opzichte van elkaar. Tijdens of na de manuele behandeling zal de osteopaat, afhankelijk van de oorzaak van het letsel, de patiënt ook richtlijnen meegeven om dit in de toekomst te voorkomen. Hij zal de vermoedelijke duur van de behandeling uitleggen en wat de verdere evolutie kan zijn.

Vervolgconsultaties

Gewoonlijk dient de klacht een aantal keren te worden behandeld vooraleer de beweeglijkheid van de verschillende structuren is hersteld. Deze vervolgbehandelingen duren ongeveer 30 minuten duren.

Termijn van een behandeling hangt dus zeker af van verschillende parameters:

  • Hoe lang de klachten zich manifesteren
  • een geschiedenis van trauma (een accident)
  • hoeveel klachten er zijn
  • graad van pijn en dysfunctie
  • hoe makkelijk of moeilijk een behandeling uit te voeren is
  • de leeftijd van de patient
  • hoe snel iemand na de eerst behandelingen reageert
  • omgevingsfactoren (stress, levensgewoonten, emotionele toestand,…)

Als osteopaat proberen we zo veel mogelijk de oorzaak aan te pakken en niet enkel de pijn weg te nemen. De behandeling stopzetten bij de eerste dag dat de pijn verdwijnt, is meestal niet verder gaan dan werken op de symptomen. Het streefdoel is uiteraard de behandeltermijn zo kort mogelijk te houden, maar ook niet korter dan volgens bepaalde normen noodzakelijk.

Soms is de oorzaak niet helemaal te behandelen (gevorderde degeneratie, verkeerde werkbelastingen, verkeerde levensgewoonten,…). In deze gevallen is het meestal nuttig preventief te werken daar osteopathie een gezond alternatief kan zijn voor een overmatig gebruik van medicatie.
Bij een osteopaat staat preventie hoog in het vaandel, ‘beter te voorkomen dan te genezen’. Een regelmatig bezoek aan de osteopaat kan in velen gevallen ergere klachten in de toekomst vermijden.

Vaak worden ook tips betreffende verkeerde leefgewoonten (voeding, houdingen,…) met de patiënt besproken. Afhankelijk van de patiënt worden ook vaak oefeningen meegegeven, omdat meer bewegen of ‘specifieke beweging’ een gunstige invloed kan hebben op een genezingsproces. Oefeningen worden meestal gezien als een ondersteuning, als het leren kennen van het lichaam en dus ook als een preventieve maatregel ter voorkoming van een bepaald probleem.